Om

Qability startades 2010 och erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling med inriktning på test och testledning i flera olika testfaser t ex systemtest, acceptanstest och integrationstest.

Qability kan med sitt kontaktnät och samarbete med andra konsultbolag hjälpa till att resurssätta just ditt projekt, både på kort och lång sikt.

Share this
Welcome , today is torsdag, 2024/07/25
Close Print